พวกเขาพบว่าเด็กที่มีการพูดพล่อยที่ซับซ้อนมากขึ้นในฐานะเด็กทารกทำได้ดีขึ้นเมื่อระบุตัวอักษรเฉพาะในการทดสอบการอ่านในภายหลัง แม้ว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะค่อนข้างเล็กและเด็กทั้ง 9 คนที่เข้าร่วมการศึกษานี้ได้รับการพัฒนาตามปกติทั้งหมด ผลลัพธ์เหล่านี้อาจบ่งบอกถึงความเชื่อมโยงระหว่างการผลิตคำพูดในช่วงต้นและทักษะการอ่านออกเขียนได้

ผู้เขียนแนะนำว่าในอนาคตความซับซ้อนของทารกเปล่งเสียงอาจเป็นประโยชน์ในฐานะที่เป็นตัวทำนายในการอ่านหนังสือบกพร่องในเด็กก่อนหน้านี้ได้ดีกว่าการทดสอบตัวอักษรทำให้พ่อแม่และผู้เชี่ยวชาญสามารถระบุและรักษาเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการอ่านหนังสือได้ยากขึ้น บทความนี้นำเสนอข้อมูลที่น่าตื่นเต้นเพื่อสนับสนุนการเชื่อมต่อระหว่างการผลิตคำพูดกับทักษะการอ่านออกเขียนได้ในระยะแรกและมีความเป็นไปได้ทางคลินิกในการทำงานนี้เรากำลังเดินเข้าไปใกล้กับการสร้างมาตรการทางพฤติกรรมที่อาจช่วยให้เราสามารถระบุความบกพร่องทางการอ่านเร็ว ๆ นี้