สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลได้เผยแพร่ร่างกฎใหม่สำหรับการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกเผชิญกับความท้าทายเช่นระดับหนี้ที่สูงและสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นกับสหรัฐฯ ข้อมูลในวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าในไตรมาสที่สามของปีเศรษฐกิจจีน

ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงนับตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกขยายตัว 6.5% จากปีก่อนหน้า ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในสงครามการค้าสหรัฐฯ – จีน อัตราการลดลงจากระดับ 6.7% ในไตรมาสก่อน แต่ยังคงสอดคล้องกับเป้าหมายทั้งปีของรัฐบาลที่ประมาณ 6.5% เป็นเวลาหลายปีที่ประเทศจีนได้ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศลดการส่งออกและพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศเพื่อการเติบโต