health news

health news

“ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น”

ทีมวิจัยของ Rus ใช้พลังของสัญญาณสมองเรียกว่า “ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น” ซึ่งนักวิจัยพบว่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อคนสังเกตเห็นข้อผิดพลาด ถ้ามี ErrP ระบบจะหยุดทำงานเพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ ถ้าไม่ได้ดำเนินการ “สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับวิธีนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องฝึกให้ผู้ใช้คิดอย่างถนัด” “เครื่องปรับตัวให้เข้ากับคุณไม่ใช่ทางอื่น ๆ “

health news

ตรวจสอบข้อมูลทางพันธุกรรมจากชายและหญิง

ทีมงานได้ตรวจสอบข้อมูลทางพันธุกรรมจากชายและหญิงทั้งหมด 67,798 รายซึ่งมีอายุระหว่าง 40 ถึง 69 ปีซึ่งจดทะเบียนในฐานข้อมูล Biobank ของสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยได้ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของยีน 44 ชนิดที่เคยเชื่อมโยงกับสายตาสั้นและความแตกต่างทางพันธุกรรม 69 ชนิดที่เชื่อมโยงกับจำนวนปีที่ใช้ในการศึกษา

health news

สมุนไพร แก้ไอและขับเสมหะ

สมุนไพรไทย มีคุณสมบัติหลากหลายแตกต่างกันไป ซึ่งสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณ แก้ไอและขับเสมหะ นั้น มีด้วยกัน 8 ชนิด ซึ่งนับว่า เป็นสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวและสามารถนำมาช่วยลดอาการดังกล่าวได้ง่ายดายมาก สมุนไพร แก้ไอและขับเสมหะ 1. ขิง ใช้ฝนกับน้ำมะนาว แทรกเกลือเล็กน้อย ใช้กวาดคอหรือจิบบ่อยๆ 2. ดีปลี ใช้ผลแก่แห้งประมาณครึ่งผล […]

health news

การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีการถ่ายภาพและการถ่ายภาพรังสีแบบสามมิติเข้ามาใช้ในการช่วยวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันมากขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด เนื่องจากจะช่วยให้สามารถทำนายการเปลี่ยนแปลงลัีกษณะของรูปหน้าที่จะเป็นผลมาจากการผ่าตัดเปลี่ยนตำแหน่งของขากรรไกรได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ช่วยในการสื่อสารให้ผู้ป่วยได้เห็นภาพและเข้าใจชัดเจนมากขึ้นถึงความเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรักษาได้ด้วย

health news

เปิดเวทีแนะประสบการณ์ 7 องค์กรสร้างสุขต้นแบบ

ความสุขจากการทำงานเป็นสิ่งที่พนักงานในทุกองค์กรปรารถนา หากองค์กรมีบรรยากาศการทำงานดี เจ้านายใจดี เอาใส่ใจ เข้าใจพนักงาน มีเพื่อนร่วมงานที่ดี มีสวัสดิการครอบคลุม พนักงานก็จะมีความรู้สึกดีต่อองค์กร ลดความขัดแย้ง และลดความเครียดระหว่างการทำงานได้ ด้วยเหตุนี้ เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ 7 องค์กรต้นแบบแห่งความสุข

health news

‘ระวังภัยเงียบของการใช้ยา…ยาตีกัน’

สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งผู้สูงวัยส่วนใหญ่มักมีโรคประจำตัวไม่โรคใดก็โรคหนึ่ง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มักจะมีหลายโรคร่วม การรักษาหลักก็คือ รับประทานยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาหลายชนิดร่วมกันและใช้ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องและผู้ป่วยอาจได้รับการรักษาจากสถานพยาบาลหลายแห่ง ช่วงเวลาการนัดผู้ป่วยเพื่อมาติดตามผลการรักษามีความถี่ต่ำ อาจจะเป็น 3-6 เดือน